„ЛОМИНИ“ ООД ПОДПИСА ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.089-1510-C01 ПО ПРЕЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 лв. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”

7
Sep

                                                

„ЛОМИНИ“ ООД ПОДПИСА ДОГОВОР BG16RFOP002-2.089-1510-C01 ПО ПРЕЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 лв. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”

На 11.08.2021г., дружество „ЛОМИНИ“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-1510-C01 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Номер и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.089-1510-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати:  Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.08.2021г.
Край: 11.11.2021 г.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG16RFOP002-2.089-1510-C01, с бенефициент ЛОМИНИ ООД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие